Motorhistoriska Klubben i Skåne

Bilder från Thulinträffen 2017

Foto: S. Hanson

2018 års Thulinträff Lördag 21 juli kl. 10 - 16

Cruising i Landskrona Fredag 20 juli Samling vid Skeppsbron kl. 18.00

Vill du medverka i Thulinträffens ledningsgrupp?

 

Thulinträffen är Motorhistoriska Klubbens (MHK:s) enskilt största evenemang. Det är klubbens absoluta ambition att denna drygt 20-åriga tradition ska få leva länge än.

 

Thulinträffen instiftades bland andra av eldsjälen, tillika vår hedersmedlem Evert Lundgren. Träffen som de första åren hette Citadellträffen, startade i Saxtorp varifrån man körde i kortege till Citadellet. Här hittar vi ursprunget till både Thulinträffen och Cruisingen på fredagskvällen, som är ett fristående evenemang, men som kommit att bli något av starten på lördagens träff.

 

Curt Borgenstam och Jan Kvant som under ett antal år ”basat” för det praktiska och administrativa runt träffen har valt att lämna detta uppdrag, men står givetvis till förfogande som ”bollplank” för den nya Thulin-kommittén.

 

Det som behövs är ett antal engagerade personer, som i nära samarbete med styrelsen håller i arbetet med att planera, leda och organisera träffen, som äger rum 21 juli 2018 på Citadellet i Landskrona.

 

Arbetet består i att ha löpande kontakter med olika intressenter som, för att nämna några, Landskrona Stad, Statens Fastighetsverk, märkesklubbar, polismyndigheten, utställare och restauranger och serveringsvagnar med anknytning till träffen.

 

Detta är ett ganska komplext arbete, men det finns väl inarbetade rutiner med omfattande dokumentation och en väl fungerande stab av medarbetare som underlättar arbetet.

 

 Om du känner för att vara en viktig kugge i maskineriet att föra en stolt tradition vidare, tveka inte att anmäla ditt intresse till någon i MHK:s styrelse.

 

Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan mhkskane.nu.

 

 

  Thulinträffen 2018

lördag 21 juli! kl. 10 - 16

 

 

 

 

 

 

Motorhistoriska Klubben i Skåne Postadress: Enhögsgatan 6, 212 31 Malmö Tel: 040-49 02 62 E-post: info@mhkskane.nu Klubblokal: Gamla Dalbyvägen 194, 245 92 (Kyrkheddinge) Staffanstorp

© Motorhistoriska Klubben i Skåne     All rights reserved

Design: Staffan Hanson